2011. október 9.

Budapesten tartotta az EFFC Munkabizottság őszi ülését

Greenhouse projekt

A munkabizottság minden vendéglátó városban meglátogat egy a közelben folyamatban lévő mélyalapozáshoz köthető projektet.

A látogatás célja kétoldalú: a vendéglátó büszke a hazájában folyó magas színvonalú építőipari teljesítményre, melyben szokás szerint valamelyik tagvállalatának a kollégái vesznek részt, másrészt a bizottsági tagok sajátos szemüvegen át nézik, keresik a munkabiztonságot és egészségvédelmet érintő problémákra alkalmazott akár általánosan ismert, akár helyben kifejlesztett és alkalmazott megoldásokat.

A Skanska fejlesztésében épülő Greenhouse projekt kiváló lehetőséget adott a fenti szempontok mindegyikére. A bevezető előadásban a fejlesztő Skanska bemutatta azt a biztonságra vonatkozó koncepciót, amelyet bármely általuk fejlesztett projektben megkövetelnek a kivitelezőtől. Kiemelendő, hogy ezt már az előminősítésben is kiemelt fontosságú ügyként kezelik. A bevezetőt követő látogatáson a Strabag kivitelezésében folyó munka- és munkaterület szervezettsége, rendje, összehangoltsága igazolta, hogy az elhangzottak nem csak papíron léteznek, hanem a valóságban is e szerint él az építkezés. A látvány önmagáért beszélt és a következő napi ülésen az első napirendi pontban a sok dicséret mellett csak egyetlen kétely merült fel:

Azok a dolgozók, akik ebben a projektben átélhették, hogy így is lehet, sőt így érdemes ezt csinálni, mivel találkoznak majd egy következő projekten?

Új európai szabványtervezet

Az ülés kiemelt fontosságú ügyként kezelte az új európai szabványtervezet kérdését a munkagépek biztonságáról (EN 16228) A társadalmi vita során kapott 275 oldalnyi kommentár jelzi, hogy a szabványtervezet heves vitát váltott ki mindenkiben akár gyártói, akár felhasználói oldalról.

Turi Zoltán Porr Építési Kft.